HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Aktualno

5.6.2020.

Edukacija za vodiče za osobe s posebnim potrebama (s poteškoćama u kretanju i oštećenjima vida)

U sklopu projekta Posjetiteljski centar Dravska priča, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa Marjetom Trkman – Kravar iz Društva turističkih vodiča Zagreba i Srednjohrvatske makroregije provela je edukaciju za vodiče za osobe s posebnim potrebama (s poteškoćama u kretanju i oštećenjima vida) u periodu od 02. do 04.06. 2020. godine. Na edukaciji je sudjelovalo 5 osoba, zaposlenici Javne ustanove i vanjski suradnici.

Zadnjeg dana edukacije, Centar je posjetila Udruga osoba sa invaliditetom Slatina te je uslijedila prezentacija stečenih znanja i testiranje dijela prilagođenih sadržaja Centra za osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom iz Udruge testirale su funkcionalnost i prilagođenost Centra te dale povratnu informaciju o zadovoljstvu posjetitelja i eventualnom prostoru za poboljšanja.