HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Multimedija

U podrumskom dijelu objekta u prostoru hodnika uređen je postav kojim se prezentira Regionalni park Mura-Drava, prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, ekološka mreža Natura 2000 i Život na rijeci – u prošlosti i danas, a u prezentacijskoj dvorani kroz 8 interpretacijskih točaka prezentirano je:
 

1. Bregunice

 

Prezentacijska točka prikazuje strmu obalu rijeke sa staništem bregunica. Kroz 11 interpretacijskih točaka (gnijezda) prikazan je život bregunica – gnijezdo, gnijezdo s jajima i priča o roditeljstvu, dubina i način gradnje gnijezda, rasprostranjenost, izgled bregunice, selidba te naposljetku hranidba.

 

2. Dinamički procesi Drave

 

Na interaktivnom stolu prikazuje se tok rijeke i njena izuzetno vrijedna, a ujedno i ugrožena staništa – rukavac, meandar, strma obala, sprud, te današnja realnost pojedinih rijeka - kanaliziranje vodotoka te brane i hidroelektrane. Posjetitelji dodirom mogu utjecati na promjenu toka rijeke te utjecati na njene dinamičke procese.

 

3. Što se krije u kapljici vode?

 

Prezentacijskom točkom vodi se posjetitelja u vodena staništa na način da ima dojam da hoda dnom bare, a iznad sebe promatra tipičnu vodenu vegetaciju – lopoče, krocnjeve, vodenu leću i dr. Dodatni element ove prezentacijske točke je pogled u život u kapljici vode odnosno život koji je običnom oku nevidljiv.

 

4. Život u vodi i izvan nje

 

U ovoj prezentacijskoj točki prezentira se dio faune Regionalnog parka Mura-Drava čiji životni ciklus započinje u vodi, a nastavlja se na tlu ili u zraku (žabe, vretenca, tulari, komarci i vodencvjetovi).

 

5. Dabrova nastamba

 

Posjetitelje se upoznaje sa životom dabra, vrste koja je istrijebljena krajem 19. stoljeća, a sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća ponovno introducirana na ovo područje. Posjetitelji u ovoj točki ulaze u nastambu dabra kroz vodu, a zatim se upoznaju sa životom dabra unutar njegove nastambe (naš dabar suši rublje).

 

6. Film

 

Atraktivnost ove prezentacijske točke je mogućnost „plovidbe“ rijekama Murom, Dravom i Dunavom, pri čemu se posjetitelji upoznaju sa vrijednošću i značajem očuvanja izuzetne biološke raznolikosti ovih zaštićenih područja prirode.

 

7. Tko to tamo mulja?

 

Prezentacijskom točkom posjetiteljima se želi dodatno skrenuti pozornost na izuzetno veliki broj ptičjih vrsta na području Regionalnog parka Mura-Drava i prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Prezentirano je 7 različitih vrsta ptica, a posjetitelji odabirom kljuna ptice imaju mogućnost upoznati se sa specifičnim načinom hranjenja odabrane vrste, odnosno načinom traženja hrane u mulju.

 

8. Endemi dunavskog slijeva

 

Na interaktivnom akvariju prezentiraju se endemske vrste Regionalnog parka Mura-Drava i prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Pomoću sustava izbornika, posjetiteljima su na raspolaganju informacije o specifičnostima životnog ciklusa odabranih endemskih vrsta dunavskog slijeva – dunavska paklara, plotica, mladica, prugasti balavac, crnka, veliki dunavski vodenjak i močvarna smeđa žaba.