HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Fotografija Posjetiteljskog centra Dravska priča

Razvoj Posjetiteljskog centra Dravska priča

Zgrada Posjetiteljskog centra Dravska priča izgrađena je u 19. stoljeću kao ljetna rezidencija grofa Draškovića, a u drugoj polovici 20 stoljeća, ovaj prostor se koristio kao osnovna škola i stan za učitelja. Prije rekonstrukcije, u objektu se koristila jedna prostorija u kojoj je bila smještena učionica Područne škole O.Š. Davorin Trstenjak iz Čađavice, dok je ostatak objekta bio u derutnom stanju.

 

 

Postupak obnove je započeo 2012. godine u sklopu projekta Integracija u EU Natura 2000, koji je financirala Svjetska banka putem Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ured NIPP.

 

2013. godine opremljena je poučna staza Dravi u zagrljaj u suradnji sa Ministarstvom turizma, koja povezuje Posjetiteljski centar Dravska priča sa rijekom Dravom.

 

U drugoj polovici 2014. godine nastavljena je građevinska rekonstrukcija objekta, odnosno obnovljen je i preostali dio potkrovlja sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Virovitičko-podravske županije.

 

Tokom 2014.-2015. godine, prekograničnim projektom IPA CBC HU-HR  akronima Tri rijeke= Jedan cilj, napravljena je rekonstrukcija podrumskog dijela objekta, revitalizacija i uređenje perivoja, te je započelo opremanje bio istraživačke stanice u podrumskom dijelu objekta. Zbog specifičnosti zahvata, dodatna sredstva uložena su u hidroizolacijske radove sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

2016. godine izvedena su dodatna ulaganja u opremanje centra, unutarnje uređenje i osmišljavanje interpretativnih sadržaja, kao i registracija hostela i suvenirnice.

 

U periodu 2016.-2020. godina realizira se projekt Posjetiteljski centar Dravska priča – interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode, koji predstavlja do sada najveća ulaganja u opremanje, uređenje novih sadržaja za interpretaciju prirode, edukaciju i pristupačnost objekta osobama sa invaliditetom. 

 

Projekti ulaganja u Posjetiteljski centar Dravska priča:

 

 1. Naziv projekta: Informativno edukativni centar u Noskovačkoj Dubravi, 2012. godine, EUfond/program: Svjetska banka/Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Ured NIP – projekt Integracija u EU Natura 2000
 2. Naziv projekta: Poučna staza „Dravi u zagrljaj“, 2013. godine, EU fond/program: Ministarstvo turizma
 3. Naziv projekta: Rekonstrukcija dijela potkrovlja ljetnikovca Drašković u Noskovačkoj Dubravi, 2014. godine, EU fond/program: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije-Programa održivog razvoja lokalne zajednice
 4. Naziv projekta: Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere, akronim: Three Rivers=One Aim, HUHR/1101/1.1.1/0005, 2014. -2015. godine
 5. Naziv projekta: Informativno edukativni centar u Noskovačkoj Dubravi – Dodatni hidroizolacijski radovi, 2015. godine, EU fond/program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Program održive gradnje
 6. Naziv projekta: Interaktivni prezentacijski postav Informativno – edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, 2015.-2016. godine, EU fond/ program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Program Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti – izrada projektne dokumentacije za interaktivni postav
 7. Naziv projekta: Integrirano upravljanje rijekom, akronim: Drava Life, LIFE14 NAT/HR/000115, 2015.-2020. godine, EU fond/program: LIFE 2014
 8. Naziv projekta: Prekogranični program upravljanja planiranim pentalateralnim Rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav, akronim: coop MDD, DTP1-1-259-2.3; 2017.-2019.godina, EU fond/program: Danube Transnational Programme 2014-2020
 9. Naziv projekta: Zajednički turistički razvoj prirodne i kulturne baštine Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Zvjezdani park, akronim: Tourism 4 All, EU fond/program: Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
 10. Naziv projekta: Granica nije prepreka za razvoj vještina, akronim: B.I.R.D.S., HUHR/1601/4.1.2/0004, 2017.-2018. godina, EU fond/program: Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
 11. Naziv projekta: Posjetiteljski centar „Dravska priča“ – interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode, EU fond/ program: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020,  javni poziv Prirodna baština