HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Aktualno

26.3.2022.

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane za razdoblje od 2022. do 2031. godine (PU 7003)

Jučer, 25. ožujka 2022. godine, u Posjetiteljskom centru Dravska priča, u okviru javnog uvida, koji je započeo 15. ožujka i traje do 13. travnja 2022. godine, održano je Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane za razdoblje od 2022. do 2031. godine (PU 7003) izrađenog u sklopu provedbe projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, koji se financira iz Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020.

Na izlaganju su sudjelovali predstavnici vanjskog suradnika i izrađivača plana upravljanja tvrtke Particip GmbH, članovi radne skupine Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, važni dionici područja, kao i zainteresirana javnost sa područja Virovitičko-podravske županije.

Nakon uvoda u javno izlaganje, Prijedlog Plana upravljanja prezentirali su ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo i voditelj bioistraživačke stanice, Vladimir Juhaz.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje područja te se određuju ciljevi upravljanja/očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Planovi upravljanja donose se za razdoblje od 10 godina, sa mogućnošću izmjene/dopune nakon 5 godina provedbe.

Taložnice Virovitičke šećerane proglašene su dijelom Nacionalne ekološke mreže Republike Hrvatske 2007. godine, a ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, 2013. godine postale su sastavni dio europske ekološke mreže Natura 2000.

Područje je smješteno u rubnom dijelu grada Virovitica, na površini od 24,14 ha i iako su na njemu zabilježene brojne vrste ptica, jedna je ciljna vrsta očuvanja, a to je vlastelica (Himantopus himantopus), koja u Republici Hrvatskoj gnijezdi samo na 2-3 lokacije. Njezin opstanak na ovom području najviše ovisi o hidrološkom režimu, odnosno plavljenju taložnica, čiji je kontinuitet potrebno osigurati.

Javno izlaganje organizirano je u cilju predstavljanja Prijedloga Plana upravljanja kako bi zainteresirana javnost dobila uvid u planirane aktivnosti i mogla iznijeti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge te pridonijeti boljem i učinkovitijem upravljanju ovim područjem ekološke mreže.