HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Aktualno

18.9.2023.

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Danas, 18. rujna 2023. godine, u Posjetiteljskom centru Dravska priča, u okviru javnog uvida, koji je započeo 09. rujna i traje do 8. listopada 2023. godine, održano je javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Virovitičko-podravsku županiju, izrađenog u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Na izlaganju su sudjelovali predstavnici vanjskog suradnika i izrađivača plana upravljanja tvrtke Particip GmbH, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije te dionici s područja Virovitičko-podravske županije relevantni za izradu Plana upravljanja, kao i zainteresirana javnost.

Nakon pozdravnih riječi, Prijedlog Plana upravljanja prezentirali su ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, voditelj bio istraživačke stanice, Vladimir Juhaz i čuvar prirode, Vladimir Ajhler.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje područja te se određuju ciljevi upravljanja/očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Planovi upravljanja donose se za razdoblje od 10 godina, sa mogućnošću izmjene/dopune nakon 5 godina provedbe.

Javno izlaganje organizirano je u cilju predstavljanja Prijedloga Plana upravljanja kako bi zainteresirana javnost dobila uvid u planirane aktivnosti i mogla iznijeti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge te pridonijeti boljem i učinkovitijem upravljanju ovim područjem ekološke mreže.

Odaberi datum pretrage:

Pretraži