HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Aktualno

11.11.2021.

Projekt D2C: Završna konferencija

 

                                                                                    

Jučer, 10. studenog 2021. godine, održana je Završna konferencija projekta Podrška ekološkoj povezanosti Dunavske regije povezivanjem područja Natura 2000 duž Zelenog pojasa, akronim DaRe to Connect, DTP2-007-2.3, na kojoj su sudjelovali i članovi projektnog tima iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Konferencija je organizirana on-line iz Beča i na njoj je sudjelovalo 65 sudionika iz 10 zemalja.

Projekt DaRe to Connect provelo je 11 organizacija iz 8 zemalja, na čelu s BUND Naturschutz u Bayernu e.V. – Odjel Zelenog pojasa. U posljednje tri godine projektni su partneri surađivali na implementaciji inovativnih tehničkih pristupa korištenjem podataka daljinskog istraživanja za analizu ekološke povezanosti i potencijala usluga ekosustava (ESS) europskog Zelenog pojasa. Rezultati tih analiza poslužili su za izradu konkretnih smjernica i preporuka za planiranje i stvaranje ekoloških koridora na transnacionalnoj i regionalnoj razini. Nacionalni, regionalni i lokalni dionici iz 6 pilot regija bili su uključeni u raspravu i finalizaciju smjernica za njihovu provedbu u svojim procesima donošenja odluka i upravljanja krajolikom.

Na konferenciji su projektni partneri „potpisali“ Deklaraciju DaRe to Connect za Europski zeleni pojas u dunavskoj regiji, tako da je svaki partner pročitao jedan stavak Deklaracije. U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Deklaraciju DaRe to Connect je pročitala ravnateljica Tatjana Arnold Sabo. Obvezali su se daljnjem očuvanju europskog Zelenog pojasa kao okosnice europske zelene infrastrukture i biološke raznolikosti te zatražili od vlada zemalja duž europskog Zelenog pojasa da uvrste europski Zeleni pojas u svoje planove prostornog razvoja i stvore odgovarajuće ekonomske uvjete koji će omogućiti poljoprivredi i šumarstvu pružanje ekološki vrijednih usluga. Također su potaknuli vlade zemalja duž europskog Zelenog pojasa da podrže nominaciju europskog Zelenog pojasa za svjetsku prirodnu i kulturnu baštinu UNESCO-a.

Predstavljena su područja duž europskog Zelenog pojasa koja su u okviru DaRe to Connect identificirana kao regije u kojima bi se trebala poboljšati ili očuvati ekološka povezanost, a time i funkcioniranje mreže zelene infrastrukture. Pilot područje 5 – Rijeka Drava u Virovitičko-podravskoj županiji prezentirao je član projektnog tima Javne ustanove Vladimir Juhaz. Prezentirane su jedinstvene karakteristike ovog područja, izuzetna bioraznolikost i vrijednost vlažnih staništa, ali i brojne aktivnosti koje su provedene u sklopu ovog projekta.

Na Završnoj konferenciji DaRe to Connect su sažeti rezultati projekta i predloženi mogući putovi za postizanje ekološke stabilnosti europskog Zelenog pojasa. Konferencija je zaključena preporukama za buduće korake i aktivnosti, uzevši posebno u obzir izazove klimatskih promjena stvorene od strane čovjeka.