HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Aktualno

23.9.2022.

Projekt Riverside: Sastanak projektnih partnera i obilježavanje Međunarodnog dana rijeke Drave

Jučer, 22. rujna u Posjetiteljskom centru Dravska priča održan je sastanak projektnih partnera projekta Riverside, kojim su partneri na projektu radno obilježili i Međunarodni dan rijeke Drave 23. rujna.

Nakon pozdravnih riječi Tatjane Arnold Sabo, ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, vodećeg partnera projekta, uslijedila je prezentacija Vladimira Juhaza, člana projektnog tima JU VPŽ, koji je partnere izvijestio o napretku projekta, svim dosad provedenim aktivnostima, kao i onima koje se planiraju realizirati do kraja provedbe projekta 31. prosinca 2022. godine.  Nakon toga, i ostali partneri su prezentirali svoje aktivnosti - Zita Zombai za Nacionalni park Dunav-Drava, Marijeta Barlek za JU Priroda Varaždinske županije, Zoran Šardi za JU Međimurska priroda, Marta Lenac za JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Ivana Pavasović za JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.

Nakon prezentacija, uslijedila je rasprava o trenutnim izazovima u provedbi projekta, pri čemu je partnerima svojim stručnim savjetima pomagala Miroslava Bato iz Razvojne agencije Vidra, koja pruža stručnu i tehničku pomoć partnerima tokom realizacije ovog projekta. Sastanak je završio dogovorom partnera o dinamici provedbe predstojećih aktivnosti na realizaciji projekta.

Ovaj sastanak bio je prilika i da se iz Međimurske županije dopremi jedna crvenouha kornjača, invazivna strana vrsta, koja je smještena u prihvatilište u sklopu Posjetiteljskog centra Dravska priča.