HRV    ENG
Izbornik   
Europska unija - zajedno do fondova

Aktualno

7.6.2022.

Terenska nastava stručnog studija Lovstvo i zaštita prirode Veleučilišta iz Karlovca u Dravskoj priči

U Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima, u periodu od 3. do 5. lipnja 2022. godine, održana je terenska nastava studenata 1. godine preddiplomskog stručnog studija Lovstvo i zaštita prirode Veleučilišta u Karlovcu.

Terenskom nastavom proveden je dio programa iz kolegija Opća ekologija i zooekologija, Primijenjena zoologija, Geobotanika i Uzgoj šuma, kroz koji su studenti  upoznali  ekosustav poplavnih i nizinskih šuma uz rijeku Dravu.

Kroz aktivnosti terenske nastave, provedeno  je postavljanje foto zamki u svrhu istraživanja prisutnosti srednje velikih i velikih sisavaca (vidra, dabar, čagalj, jazavac, lisica, divlja svinja, jelen…), bilježenje prisutnosti vodozemaca metodom transekata i analize podataka, uzorkovanje makrozoobentosa na nekoliko lokacija i analiza uzoraka, biologija i ekologija šišmiša, ekologija travnjaka (leptiri, kukci…) te osmatranje i bilježenje prisutnosti ptica i prepoznavanje znakova prisutnosti različitih vrsta sisavaca. (Foto: JUVPŽ, Veleučilište u Karlovcu)